ẢNH HƯỞNG KINH TẾ ĐẾN HẠNH PHÚC

"Ảnh hưởng kinh tế đến hạnh phúc"

Xem lại các bài viết của kỳ trước chúng ta có thể rút ra một vài kinh nghiệm về ý tưởng, cách viết bài và sử dụng từ. Trung tâm cũng đã phân tích thêm về từ vựng và biểu hiện chi tiết để các bạn dễ ôn luyện. Học thật chăm chỉ để sẵn sàng cho kỳ tới nhé.

Còn nhiều chủ đề khác trung tâm sẽ cập nhật thêm vào album ^^

Bài viết cùng danh mục