-자마자 - CẤU TRÚC KHÓ TRONG LUYỆN THI TOPIK II

 

-자마자 - CẤU TRÚC KHÓ TRONG LUYỆN THI TOPIK II

Nghĩa của cấu trúc -자마자

Thông tin về ngữ pháp.

 

Biểu hiện liên quan.

 

 

Bài viết cùng danh mục