DÙNG CẤU TRÚC -(으)며 CẦN LƯU Ý GÌ?

 

DÙNG CẤU TRÚC -(으)며 CẦN LƯU Ý GÌ?

Cách chia cấu trúc.

Thông tin ngữ pháp và thông tin đàm thoại.

Biểu hiện liên quan.

Thông tin về ngữ pháp.

Thông tin trong đàm thoại và biểu hiện liên quan

 

 

Bài viết cùng danh mục