Luyện tập về ' Thành ngữ - Quán dụng ngữ ' trong đề Đọc TOPIK II ( Câu 21 )

Phần bài tập trắc nghiệp được tổng hợp từ các bộ đề thi, các bạn luyện tập nhiều để nắm chắc 2 điểm trong đề thi TOPIK II câu 21  'Thành ngữ, quán dụng ngữ' nhé 

Các bạn ấn vào link dưới đây để làm bài nhé! 

     Phần I    

     Phần II

     Phần III

P/s: Các bạn có thể tham khảo List 99 câu Thành ngữ, quán dụng ngữ tại đây nhé 

99 CÂU THÀNH NGỮ, QUÁN DỤNG NGỮ THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TOPIK

 

Bài viết cùng danh mục