MUỐN DÙNG ĐÚNG CẤU TRÚC -거나 HÃY LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU SAU

MUỐN DÙNG ĐÚNG CẤU TRÚC -거나 HÃY LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU SAU

 

Thông tin ngữ pháp.

Thông tin đàm thoại, biểu hiện liên quan.

 

 

 

 

 

Bài viết cùng danh mục