TỪ VỰNG VỀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

📌 TỪ VỰNG VỀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 📌

Cũng giống như chủ đề kinh tế, chủ đề về các vấn đề xã hội cũng thường xuyên xuất hiện trong kỳ thi TOPIK.

Hãy cùng Tiếng Hàn Thầy Tư ôn tập lại một số từ vựng về vấn đề xã hội hay gặp trong các bài Đọc TOPIK nhé 🥰

Bài viết cùng danh mục