CBS0509 HÁN HÀN

KHOÁ HỌC HÁN HÀN TC 1
Cô Đỗ Phương Huế
0 Đánh giá 43 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

Khoá học này dành cho học viên vào xem video âm Hán do thầy Tư giảng dạy

Nội dung khóa học

 • Bài 1:
 • Bài 1: 59:32
 • Bài 2: 안 & 애 34:07
 • Bài 3: 병, 보 & 변 26:47
 • Bài 4: 별, 격 & 고 29:52
 • Bài 5: 급, 제 &정 26:30
 • Bài 6: 감,명 & 면 23:17
 • Bài 7: 점, 독 & 해 23:55
 • Bài 8: 후. 화 & 개 31:06
 • Bài 9: 금, 매 & 업 25:58
 • Bài 10: 능, 외 &원 29:30
 • Bài 11: 입,열, 연(년) 29:46
 • Bài 12: 범, 반 & 법 26:14
 • Bài 13: 품, 비 & 복 30:48
 • Bài 14: 생, 산, 사 27:11
 • Bài 15: 심,수 & 수 33:39
 • Bài 16: 식, 상& 최 34:25
 • Bài 17: 중, 선, 운, 미 & 출 29:46
 • Bài 18: 평,개,구,구 & 이 25:41
 • Bài 19: 예,독,독,덕 & 가 29:19
 • Bài 20: 화,완,환,회 & 권 34:13
 • TC1 - Kiểm Tra GĐ 3
 • Kiểm Tra Đầu Vào Topik
 • TC1 - Kiểm Tra GĐ 1
 • PHẦN NGHE
 • PHẦN ĐỌC
 • PHẦN VIẾT

Thông tin giảng viên

Cô Đỗ Phương Huế
57 Học viên 2 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 10 giờ 11 phút
Giáo trình: 27 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC