LỚP CBS2808 HÁN HÀN

CBS2808
Cô Diễm My
0 Đánh giá 28 Học viên

Bạn sẽ học được gì

GIÚP GHI NHỚ TỪ MỚI

Giới thiệu khóa học

LỚP HÁN HÀN TC

Nội dung khóa học

 • Bài 3: 병, 보, 변 26:47
 • Bài 1: GIỚI THIỆU ÂM HÁN HÀN 59:32
 • Bài 2: 애, 안 34:07
 • Bài 4: 별, 격, 고 29:52
 • Bài 5: 급, 제, 정 26:30
 • Bài 6: 강, 명, 면 23:17
 • Bài 7: 점, 독, 해 23:55
 • Bài 8: 후, 화, 개 31:06
 • Bài 9: 금, 매, 업 25:58
 • Bài 10: 능, 외, 원 29:30
 • Bài 11: 입, 열, 연 (년) 29:46
 • Bài 12: 범, 반, 법 26:14
 • Bài 13: 품, 비, 복 30:48
 • Bài 14: 생, 산, 사 27:11
 • Bài 15: 심, 수, 수 33:39
 • Bài 16: 식, 상, 최 34:25
 • Bài 17: 중, 선, 운, 무 29:46
 • Bài 18: 예, 독, 덕 29:19
 • Bài 19: 평, 개, 고, 구, 이 25:41
 • Bài 20: 화, 환,... 34:13
 • Bài kiểm tra

Thông tin giảng viên

Cô Diễm My
30 Học viên 2 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

KHÓA GIAO TIẾP NÂNG CAO
Giáo Viên Trung Tâm
(0) 24 Học viên
Miễn phí
KHÓA ÔN LUYỆN THI TOPIK I
Giáo Viên Trung Tâm
(0) 30 Học viên
Miễn phí
CBT
Cô Mai Ngân
(0) 3 Học viên
Miễn phí
CBS0509 HÁN HÀN
Cô Đỗ Phương Huế
(0) 43 Học viên
Miễn phí
KHÓA TIẾNG HÀN TRUNG CẤP 1
Giáo Viên Trung Tâm
(0) 178 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 10 giờ 11 phút
Giáo trình: 21 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC