KHẢ NĂNG ĐỒNG CẢM

Con người trong xã hội hiện đại dường như ngày càng thờ ơ và ít sự đồng cảm với người khác. Họ sống trong thế giới ảo mà quên đi thế giới thực tại.

Nếu gặp chủ đề này trong kì thi TOPIK các bạn sẽ viết như thế nào 🤔🤔🤔

Hôm nay, hãy cùng trung tâm tham khảo bài viết với chủ đề 'KHẢ NĂNG ĐỒNG CẢM' nhé

Bài viết cùng danh mục