PHẢN ĐỐI THÍ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT

Nếu gặp chủ đề ' THÍ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT' trong kỳ thi TOPIK, các bạn sẽ chọn đứng ở lập trường đồng tình hay phản đối 🤔🤔

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài “ Phản đối thí nghiệm trên động vật”, bạn nào chưa nắm rõ được các từ mới trong bài này thì hãy lấy bút, sổ ghi chép lại ngay thôi

Like Page để tìm hiểu thêm nhiều chủ đề về câu 54 cùng Tiếng Hàn Thầy Tư nhé.

Bài viết cùng danh mục