TẦM QUAN TRỌNG CỦA LỜI NÓI CHUẨN MỰC

"가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 "

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lời nói là phương tiện chính để chúng ta giao tiếp với người khác, truyền tải được suy nghĩ và nội tâm của con người. Do đó nếu muốn thể hiện đúng nội dung mình nghĩ thì cần sử dụng ngôn từ chuẩn.

Vậy lời nói chuẩn mực quan trọng như thế nào?

Tham khảo ngay bài viết cho câu 54 dưới đây nhé

Bài viết cùng danh mục